Если ждете больше 10 секунд нажмите Здесь
сайт находится в тестовом режиме

Документообіг 8

«Документообіг КОРП для України» в комплексі вирішує широкий спектр завдань автоматизації обліку документів, взаємодії працівників, контролю та аналізу виконавської дисципліни. Програма підтримує багатокористувацьку роботу в локальній мережі або через Інтернет, зокрема і через веб-браузери.

Можливості

 • Робота з документами згідно з
 • «Типовою Інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади — затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242
 • ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів»
 • «№ 1453 від 28.10.2004 „Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади“»
 • Зберігання та права доступу
 • Реєстрація вхідних і вихідних документів Облік звернень громадян — реєстрація та обробка звернень громадян відповідно до Закону України №393/96-ВР від 02.10.1996 «Про звернення громадян»
 • Облік договорів
 • Сканування
 • Електронна пошта
 • Перегляд, редагування та контроль версій
 • Шаблони документів і файлів
 • Штрихкодування документів
 • Друк реєстраційних штампів документів
 • Зв'язки між документами
 • Кілька резолюцій на документах>
 • Переадресація вхідних документів
 • Контроль переданих документів
 • Бізнес-процеси та робота користувачів
 • Пошук
 • Облік робочого часу та контроль виконання
 • Організація розподіленої інформаційної бази

Переваги використання

Для відділу діловодства

 • Дозволяє автоматизувати завдання, які зазвичай ведуться в паперових журналах з ризиком втратити документи або пропустити терміни виконання;
 • Інструмент для обліку всього документообігу, який забезпечує унікальні номери кожного документа без будь-яких повторів і накладок;
 • Пошук будь-якого документа, як за реквізитами, так і за його вмістом;
 • Контроль за надходженням і наявністю паперових примірників і копій документів;
 • Автоматичне оформлення друкованих форм: обкладинка справ, замінники справ тощо.

Для юридичного відділу

 • Зручне місце зберігання великого обсягу документів, з якими працює відділ;
 • Версійність документів — можливість зберігати різні версії документів;
 • Зберігання файлів вхідних документів поряд з особистими коментарями, візами внутрішнього узгодження і затвердження документів.

Для кадрового відділу

 • Зручний інструмент для зберігання всіх оформлених кадрових документів;
 • Зберігання історії спілкування з рядовими співробітниками за документами на підготовку — наказів на відпустку, відрядними посвідченням, заявам на позички та ін.
 • Фіксація отриманих/неотриманих лікарняних листів.

Для договірного відділу

 • Ведення бізнес-процесу за роботою з договорами — відстеження їхнього життєвого циклу, від підготовки та узгодження проекту договору, до контролю стану продовження договору (контроль наявності підписаних примірників з боку контрагента, контроль примірників договору, що перебувають у контрагентів або примірників договору, що знаходяться на ознайомлення або з іншими цілями, у власних співробітників);
 • Планування виконання договору і контроль необхідність його розірвання — перевірка наявності відповідних документів;
 • Ведення структури всіх, пов'язаних з договором, додаткових документів, таких як: додаткова угода, акти виконаних робіт тощо;
 • Можливість використання даних договірного відділу: бухгалтерами — з метою первинного відображення господарських операцій за договором; менеджерами, які займаються питаннями виконання договору.

Для фінансового відділу

 • Зниження витрат на зберігання документів;
 • Підвищення керованості;
 • Зниження витрат на витратні матеріали;
 • Управління договорами та супровідними документами;
 • Контроль сум, термінів дії та відповідальних осіб за договорами.

Для ІТ-відділу

 • Легко і швидко інсталювати і налаштувати під вимоги конкретної організації;
 • Гнучкі налаштування параметрів системи, а також зручний і зрозумілий інтерфейс;
 • Резервне копіювання і відновлення даних;
 • Автоматичне протоколювання роботи користувачів з документами;
 • Налаштування типових наборів прав (наприклад, стандартних діловодних «ролей»: реєстратора, контролера, виконавця тощо) та їхнього копіювання користувачам для прискорення процесу налаштування системи.

Відділ експедиції

 • Точне ведення і контроль (коли і кому було надіслано) вихідної кореспонденції
 • Керівнику відділу експедиції — планування діяльності відділу, контроль виконавської дисципліни.

Рядовим співробітникам підрозділів

 • Зручна схема нагадування (засобів електронної пошти, безпосередньо в системі «Документообіг») про завдання, які повинні бути виконані. Отримавши лист електронною поштою, співробітник натискає на посилання і потрапляє на той документ, якого стосувалося завдання, призначене для виконання;
 • Отримання завдань електронною поштою, підготовка звітності за поточним завданням шляхом натискання однієї клавіші і написання коментарів про виконання;
 • Економія часу — кожен співробітник, маючи доступ до електронних версій документів, має меншу необхідність «ручної обробки» доручень;
 • Всі працівники підприємства мають можливість працювати безпосередньо в офісі і за його межами;
 • Всі працівники підприємства отримують надійний механізм спілкування, обміну інформацією, інформування інших відділів про події або завершені процеси в кожному підрозділі. Таким чином, процеси, що відбуваються на підприємстві і стосуються кількох підрозділів, здійснюються швидше. Кожен із співробітників бачить інформацію, яка його стосується, незалежно від місця її виникнення — усередині підрозділу або інші відділи, філіали підприємства.

Лінійним керівникам підрозділів

 • Отримання в зручній формі завдань, що безпосередньо належать до їхніх відділів;
 • Перерозподіл заду всередині відділу;
 • Контроль виконавської дисципліни за кожним завданням, яке було роздано працівникам. Дозволяє здійснювати контроль за переадресацією завдань: навіть якщо відповідальний за певну ділянку роботи відсутній або перебуває на лікарняному — завдання не зупиняється і переходить на виконання іншому співробітнику;
 • Облік строків виконання справ.

Адміністрація підприємства

 • Відстеження усіх переміщень документа всередині організації на кожному етапі його життєвого циклу і, таким чином, можливість у будь-який момент простежити повну історію роботи з ним;
 • Не потрібно особисто контролювати хід виконання та конкретних виконавців, достатньо скористатися однією клавішею і отримати необхідну інформацію, не відходячи від робочого місця. Співробітник бачить наявність тих або інших позначок про виконання або проходження чергового етапу узгодження, або про виконанні конкретних кроків у рамках документообігу підприємства;
 • Упевненість керівника в конфіденційності документів. Гнучка система налаштування прав доступу забезпечує доступність/недоступність до документів уповноваженими/неуповноваженими особами. Система працює за принципом: «якщо не дозволено, то заборонено»;
 • Система «Документообіг» дозволяє в електронному вигляді ознайомити всіх співробітників з різними наказами по підприємству і дає можливість знати інформацію: хто, якого числа і з яким наказом вже ознайомився.


Назад в раздел "Рішення для управління"